Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Khoa

PGS.TS. Trần Đình Toán – Trưởng Khoa

PGS.TS. Phạm Ngọc Khái – Phó Trưởng khoa

TS. Trần Văn Thắng – Phó Trưởng Khoa

 

Lãnh đạo các bộ môn

- Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng cơ sở - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Bình

- Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng điều trị -  PGS.TS. Trần Đinh Toán

- Trưởng Bộ môn An toàn vệ sinh thực phẩm – PGS.TS. Đỗ Thị Hòa

- Trưởng Bộ môn Dịch tễ học & Nghiên cứu khoa học dinh dưỡng-Thống kê, tin học Dinh dưỡng: PGS.TS. Phạm Ngọc Khái

- Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng Cộng đồng- Dinh dưỡng học đường & ngành nghề - Truyền thông-Giáo dục Dinh dưỡng – PGS.TS. Bùi Thị Nhung