Hỗ trợ việc làm cho sinh viên

        Về nhu cầu đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng: Ở nước ta những năm gần đây tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em đã được cải thiện. Nhưng đồng hành với sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng có xu hướng gia tăng như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp trong đó vai trò của chế độ ăn đã được chứng minh là có đóng góp quan trọng. Bộ Y tế đã có nhiều cố gắng trong việc đào tạo cán bộ dinh dưỡng. Tuy nhiên, số cán bộ chuyên môn được đào tạo còn thiếu. Đặc biệt, do yêu cầu phát triển và nhiệm vụ công tác dinh dưỡng trong bệnh viện đang đặt ra cấp thiết, cần có cán bộ chuyên môn dinh dưỡng tiết chế trình độ đại học để làm công việc này.

        Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Các bệnh viện trung ương, tỉnh huyện trong cả nước, Trường Đại học Y, các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Viện nghiên cứu dinh dưỡng và thực phẩm,  Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số - KHHGĐ, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm. Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng. Các cơ sở chế biến thực phẩm và dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống.