Thông báo

Thông báo tuyển sinh 5

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2017. I. Thi tuyển theo đề thi của Đai học Duy Tân: 1. Đối tượng thi tuyển – Người có bằng tốt nhghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành Kế toán, ngành...

Thông báo tuyển sinh 4

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2017. I. Thi tuyển theo đề thi của Đai học Duy Tân: 1. Đối tượng thi tuyển – Người có bằng tốt nhghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành Kế toán, ngành...

Thông báo tuyển sinh 3

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2017. I. Thi tuyển theo đề thi của Đai học Duy Tân: 1. Đối tượng thi tuyển – Người có bằng tốt nhghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành Kế toán, ngành...

Thông báo tuyển sinh 2

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2017. I. Thi tuyển theo đề thi của Đai học Duy Tân: 1. Đối tượng thi tuyển – Người có bằng tốt nhghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành Kế toán, ngành...

Thông báo tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 1 năm 2017. I. Thi tuyển theo đề thi của Đai học Duy Tân: 1. Đối tượng thi tuyển – Người có bằng tốt nhghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ngành Kế toán, ngành...

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của CHLB Đức – Khóa II

Trên cơ sở Ý định thư chung ký ngày 1/7/2015 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (Bộ LĐTBXH) với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên Bang Đức (BMWi) về những nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn học viên một cách công bằng để đào tạo trong ngành điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức và Thỏa thuận giữa Cục Quản lý...
<