Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Vinh làm việc với Trường Đại học Kochi và Công ty INOUE Calcium Corporation, Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến sang thăm và làm việc tại thành phố Vinh, sáng ngày 20/7/2017, đoàn đại biểu của Tập đoàn Rainbow Harmony Working Group, thành phố Namyangju (Hàn Quốc) đã tới thăm và làm việc tại Trường...

Trường Đại học Vinh làm việc với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Trong khuôn khổ chuyến sang thăm và làm việc tại thành phố Vinh, sáng ngày 20/7/2017, đoàn đại biểu của Tập đoàn Rainbow Harmony Working Group, thành phố Namyangju (Hàn Quốc) đã tới thăm và làm việc tại Trường...

Buổi giao lưu của Tập đoàn RHWG Hàn Quốc tại Trường Đại học Vinh

Trong khuôn khổ chuyến sang thăm và làm việc tại thành phố Vinh, sáng ngày 20/7/2017, đoàn đại biểu của Tập đoàn Rainbow Harmony Working Group, thành phố Namyangju (Hàn Quốc) đã tới thăm và làm việc tại Trường...

Lãnh đạo Công ty IMAid (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Trường Đại học Vinh

Trong khuôn khổ chuyến sang thăm và làm việc tại thành phố Vinh, sáng ngày 20/7/2017, đoàn đại biểu của Tập đoàn Rainbow Harmony Working Group, thành phố Namyangju (Hàn Quốc) đã tới thăm và làm việc tại Trường...
<